Χορηγοί

Οι Χορηγοί μας

  • Υιοθετούν τις αρχές και τις αξίες της κοινωνικής βιωσιμότητας
  • Ενισχύουν το θετικό αποτύπωμα της εταιρείας τους στους ανθρώπους, τις κοινότητες και την κοινωνία
  • Περιλαμβάνουν την κοινωνική ευθύνη ως μέρος της βασικής επιχειρηματικής στρατηγικής τους
  • Αναγνωρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη ως κομμάτι της εταιρικής τους ταυτότητας και βάσει αυτής ρυθμίζουν τη στρατηγική τους, συνδυάζοντας την επιχειρηματική επιτυχία και την κοινωνική ευημερία με φροντίδα και σεβασμό προς το περιβάλλον
  • Συμβάλλουν στην εθνική προσπάθεια για τη δημιουργία ενός βιώσιμου «αύριο» και μίας περιβαλλοντικά υπεύθυνης κοινωνίας
  • Στηρίζουν τις ενέργειες που έχουν ως στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Λέσβου και την προάσπιση της βιώσιμης ανάπτυξης
  • Ενδυναμώνουν τον κοινωνικό ρόλο της εταιρείας τους συμμετέχοντας και στηρίζοντας πρωτοβουλίες όπως το ELIA Lesvos Confest, που προβάλλουν
ΧΟΡΗΓΟΙ 2022

Συνδιοργανωτής

elΕλληνικά