Νίκος Θωμαΐδης

Καθηγητής στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Χημείας, Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας

Ο Δρ. Νικόλαος Σ. Θωμαΐδης, Καθηγητής Αναλυτικής Χημείας στο ΕΚΠΑ, ηγείται μιας ειδικής επιστημονικής ομάδας, της ομάδας Trace Analysis and Mass Spectrometry (TrAMS) και έχει καθιερώσει μια συνεχή ερευνητική δραστηριότητα τα τελευταία 25 χρόνια (293 εργασίες και 17 κεφάλαια βιβλίων, > 10.100 παραπομπές, h-56). Το τρέχον ερευνητικό του ενδιαφέρον εστιάζει στην ανάπτυξη μεθοδολογιών και ροών εργασίας αιχμής HRMS για τον πλήρη χαρακτηρισμό του μοριακού «δακτυλικού αποτυπώματος» τροφίμων, περιβαλλοντικών και βιολογικών δειγμάτων. Επιπλέον, η ερευνητική του ομάδα έχει σημαντική, σταθερή συμβολή στον ενδελεχή χαρακτηρισμό του ελαιολάδου και των προϊόντων του με παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια και σχετικές δημοσιεύσεις.

Θέμα: Ελαιόλαδο: Αξιολόγηση αυθεντικότητας και ενίσχυση της υγείας: Μια μελέτη για την επιρροή των διαφορετικών παραμέτρων καλλιέργειας και παραγωγής ελαιολάδου

elΕλληνικά